От Европа

Третата тръжна процедура на ЕКА за България се отваря на 12 февруари

Трета тръжна процедура по Плана за европейските коопериращи държави (PECS) на Европейската космическа агенция (ЕКА) за България ще бъде отворена на 12 февруари 2018г.
Желаещите да участват, могат да подадат своите проектни предложения на официалната интернет страница нa ЕКА – EMITS (http://emits.sso.esa.int/emits/owa/emits.main) в срок до 13 април 2018г.
Селектирането на проектните предложение се очаква да бъде извършено до края на м. юни, а информация относно одобрените проекти ще бъде предоставена в края на месец ноември.
Към момента е планирано сключването на договорите с одобрените проекти от Трета тръжна процедура за България да започне в началото на месец декември 2018г.
Повече информация относно участието на България по Плана за европейска кооперираща държава, може да получите от дирекция “Икономически политики за насърчаване“, Министерство на икономиката или на е-mail: p.piperkova@mi.government.bg

31.01.2018 г.