От Сектора

TeleTek се преименува на TEKRA

На 3-ти януари, 2018 г. в Търговския регистър, в партидата на Телетек ЕООД беше записано новото наименование на дружеството – „ТЕКРА“ ЕООД ( TEKRA).
Под новия фирмен бранд TEKRA ще предлагат най-модерните и ефективни решения за изграждане на сградни алармени, информационни и енергийни системи, като запазят и развиват традицията си на надежден и доверен партньор.
Фирмата вече се легитимира в официална и търговска кореспонденция като „ТЕКРА” ЕООД. Тъй като е променено само името, а дружеството е същият юридически субект с непроменен ЕИК, адрес на регистрация и състав на управителни органи, не се налага промяна в подписаните до момента документи и разменена кореспонденция от името на „Телетек“ ЕООД и нашите партньори и клиенти.
С „ТЕКРА” ЕООД можете да се свързвате на същите фирмени и мобилни телефони, както досега. Същото важи и за електронните адреси с разширение @teletek.bg за период от 6 месеца. Активен е и новият сайт на фирмата - www.tekra.bg.

10.01.2018 г.