От Сектора

ГОДИШЕН ЮБИЛЕЙ ОТ СЪЗДАВАНЕТО НА ЗАВОД ЕЛЕКТРИК

На 01.07.2021 г. беше честван 60 годишен юбилей от създаването на завод ЕЛЕКТРИК (АК ЕЛЕКТРИК АД). В тази връзка представители на БАСЕЛ в лицето на председателя на УС Нено Джеврев, члена на УС Иво Русев и изпълнителния директор Орлин Димитров посетиха предприятието и се запознаха с неговия производствен капацитет и системи за управление на производството.

06.07.2021 г.