От Сектора

СРЕЩА НА ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА БАСЕЛ И ГЕРМАНО-БЪЛГАРСКАТА ИНДУСТРИАЛНО-ТЪРГОВСКА КАМАРА (ГБИТК)

На 23.06.2021 г. се проведе среща между представители на БАСЕЛ и Германо-Българската индустриално-търговска камара (ГБИТК). От страна на ГБИТК участник беше г-жа Лидия Шулева, председател на специализирана комисия „Икономическо развитие“ към ГБИТК и г-жа Мариела Маджарова, председател на Специализирана комисия „Индустриална политика“ към БАСЕЛ, както и Орлин Димитров, изпълнителен директор на БАСЕЛ.
Обсъдени бяха следните теми от общ интерес за двете организации:
1. Национален план за възстановяване и устойчивост - планирано е съвместно мероприятие за представяне на окончателния вариант на Плана през месец септември/октомври 2021 г.;
2. Регламент на ЕС за екологично, социално корпоративно управление (ESG), който ще първоначално ще бъде прилаган за борсово търгуеми компании, както и при кандидатстване за фирмени кредити – развитието на темата ще бъде проследено през следващите месеци и през 2022 г. ще бъде организирано съвместно мероприятие

24.06.2021 г.