От Сектора

СРЕЩА НА БАСЕЛ С БРИТАНСКО-БЪЛГАРСКАТА БИЗНЕС АСОЦИАЦИЯ (БББА)

На 21.06.2021 г. се проведе среща с Десислава Митева, изпълнителен директор на Британско-Българската бизнес асоциация (БББА). От страна на БАСЕЛ в срещата взеха участие Иво Русев, отговорник за Международната дейност в УС на БАСЕЛ и Орлин Димитров, изпълнителен директор.
В рамките на срещата бяха обсъдени възможности за сътрудничество между двете организации в следните направления:
1. Организиране на съвместни събития (напр. за новия британски стандарт UKCA, заместващ европейския стандарт CE)
2. Провеждане на съвместни заседания на комисии от двете организации (напр. трудово право)
3. Участие на български компании в релевантни панаири във Великобритания
4. Установяване на партньорства с британски организации от областта на електротехниката и електрониката, както и регионални търговски палати.

23.06.2021 г.