От Сектора

Среща БАСЕЛ - ГЕРМАНО-БЪЛГАРСКА ИНДУСТРИАЛНО-ТЪРГОВСКА КАМАРА

На 01.06.2021 г. беше проведена среща с д-р Митко Василев, главен управител на Германо-Българската индустриално-търговска камара. От страна на БАСЕЛ в срещата взеха участие Иво Русев, отговорник за международната дейност в УС на БАСЕЛ и Орлин Димитров, изпълнителен директор.
По време на срещата бяха обсъдени възможности за сътрудничество между двете организации в следните направления:
1. Организиране на съвместни събития
2. Провеждане на съвместни заседания на комисии от двете организации (индустриална политика, професионално образование, право)
3. По-тясно сътрудничество с представителите на панаирите в Мюнхен, Дюселдорф, Лайпциг и Нюрнберг“

02.06.2021 г.