От Сектора

Нотификация на ЦИЕС ЕООД по Регламент (ЕС) 2016/425 за лични предпазни средства

На 25.03.2021 г. беше обявена нотификацията на "Център за изпитване и европейска сертификация" ЕООД по Регламент (ЕС) 2016/425 относно личните предпазни средства на сайта на Европейската комисия NANDO.
ЦИЕС става първият в България нотифициран орган за сертификация на лични предпазни средства. В обхвата на нотификацията влизат средства за защита на дихателните органи (цели маски, четвърт и полумаски), защитни очила, лицеви екрани, защитно облекло, защитни ръкавици и оборудване, осигуряващо защита срещу падане от височина.

29.03.2021 г.