От Сектора

Посещение в ШНАЙДЕР ЕЛЕКТРИК

На 13.10.2020 г. се проведе посещение на първата група от представители на фирми членове на БАСЕЛ в „умната“ фабрика на фирма ШНАЙДЕР ЕЛЕКТРИК БЪЛГАРИЯ.
Пловдивският завод на Schneider Electric стана второто предприятие на френската група в Европа, където могат да се видят технологии на "умна" фабрика, които оптимизират производството чрез различни системи за дигитализация и автоматизация, и единственият демонстрационен център за общо 14 държави в Източна Европа. Smart Factory е най-високият вътрешен стандарт на групата Schneider Electric за индустриално производство, автоматизация и ефективно управление на процесите, който показва най-високото ниво на технологична зрялост на производството. Единственият друг завод в Европа, който притежава такъв сертификат, е този във Франция.
Френската група Schneider Electric направи първата си инвестиция в България през 1999 г., когато купува част от завода за електроапаратура в Перущица. През 2007 г. изгради нов завод в Пловдив с инвестиция за 22 млн. евро. Предприятието произвежда основно автоматични прекъсвачи, а годишният му капацитет е около 40 млн. броя. Според схемата на работа в завода се правят частите за прекъсвачите, самото сглобяване се извършва от външни подизпълнители - пет фирми в България, след което продуктите се връщат за пълни тестове в завода. Чрез дистрибуторски центрове продукцията се продава в 26 държави по света. Общо в "Шнайдер електрик България" заедно с търговския офис в София работят около 800 души.

14.10.2020 г.