От Сектора

ОБЩО СЪБРАНИЕ НА БАСЕЛ

На 04.09.2020 г. се проведе редовно общо събрание на БАСЕЛ. Гости на събитието бяха г-н Бойко Таков, изпълнителен директор на ИАНМСП, и г-жа Кремена Недкова, началник на отдел "Секторни анализи" в дирекция "Икономическа политика" към МИ. Членовете на БАСЕЛ имаха възможност да получат информация относно мерките за интернационализация на българските предприятия, механизма за подпомагане на фирмите поради затрудненията им вследствие на коронавируса, както и реализацията на бъдещите програми за еврофинансиране.
Орлин Димитров
Изпълнителен директор на БАСЕЛ

08.09.2020 г.