От Сектора

Прекратяване на членство в БАСЕЛ

Управителният съвет на БАСЕЛ взе решение на основание на чл.24 от устава на асоциацията да бъде прекратено членството в БАСЕЛ на следните фирми:
1. Дени Ен К ЕТ
2. Елизот ООД
3. Елкабел АД
4. Елпром Трафо СН АД
5. Енерсис АД
6. ИТА Инженеринг ООД
7. Контактни елементи АД
8. НСКФ Трейд ООД/ Нова кабел ООД
9. Спарки Елтос АД
10. Троян Мотор ООД
11. Унитех ПК
12. Унитраф АД

Орлин Димитров
Изпълнителен директор

22.06.2020 г.