От Сектора

Среща на ръководството на БАСЕЛ със заместник министър-председателя Томислав Дончев

Днес, 14.05.2020 г., се проведе среща на представители на БЪЛГАРСКАТА АСОЦИАЦИЯ НА ЕЛЕКТРОТЕХНИКАТА И ЕЛЕКТРОНИКАТА (БАСЕЛ) със заместник министър-председателя на Република България Томислав Дончев. Участие взеха Нено Джеврев (председател на УС на БАСЕЛ), Димитър Белелиев и Иво Русев (членове на УС на БАСЕЛ) и Орлин Димитров (изпълнителен директор на БАСЕЛ).
На срещата беше представена позиция на БАСЕЛ по ефекта на икономическите мерки в Закона за извънредното положение, както и по предстоящите изменения в Закона за здравето. Също така от страна на БАСЕЛ беше предложен пакет от мерки за възстановяване на българската индустрия.
Вицепремиерът Дончев заяви готовност да бъдат предприети облекчения за бизнеса по отношение на разплащане на дължими суми от страна на държавни предприятия, както и да бъде разширен обхватът на мярката 60/40, за да стане тя по-работеща, както и да бъде дадена възможност от нея да се възползват и компании, които не са преустановили работа и не са установили непълно работно време.

14.05.2020 г.