От Сектора

СЕЗОНЕН ЕЛЕКТРОТЕХНИК (базиран в пивоварната на КАРЛСБЕРГ в гр. Благоевград)

Описание на позицията
Всеки ден ние търсим нови начини да станем по-добри в работата си и да достигнем пълния си потенциал. И ключът към всичко това е нашият екип. Карлсберг е мястото, където екипът означава всичко и заедно с това всеки отделен колега има възможност да се отличи. За нашата Пивоварна в Благоевград търсим колега, който да поеме предизвикателствата на позиция Сезонен Електротехник. Ако сте готови да се присъедините към екип от професионалисти, споделящи глобален опит умело преплетен с локални практики, с помощта на които да надградите своите знания и умения, това е вашата позиция!

Вашите отговорности ще включват:
• Грижа за правилната експлоатация на електрическата уредба и съоръжения, ежедневните и периодичните профилактики, основните и аварийните ремонти;
• Осъществяване на ремонта на цялата електрическа уредба и съоръжения;
• Осигуряване работоспособността, доброто техническо състояние и безопасната експлоатация на автоматизираните системи за управление, измервателната апаратура и лабораторна техника в завода;
• Провеждане на мерки за най – рационално използване на електросъоръженията и повишаване на ефективността от дейността им;
• Спазване на установените стандарти на компания, в частност изискванията по ЗБУТ.

Какво можете да очаквате?
• 21+ дни платен годишен отпуск, ваучери за храна
• Вътрешно-фирмени събития, които ни обединяват около нашата обща страст: бирата!
• Програма за препоръки
• Възможности за развитие на нови знания: подкрепа от ментори, тренинг в зала, електронна платформа за обучение + регулярно организирани вътрешни обучения
• Любопитен и иновативен екип, който винаги се стреми да надхвърли постигнатите резултати
• Целеустремена компания водена от амбициозна стратегия в областта на корпоративната социална отговорност

Ние търсим:
• Средно образование с техническа насоченост;
• Минимум 1 година опит на подобна позиция;
• IV или V квалификационна група по електробезопасност до и над 1000V, която се потвърждава всяка година.

Искате да разберете повече?
За повече информация можете да се обърнете към екип Човешки ресурси на Карлсберг България.

Очакваме Вашата автобиография! Кандидатствайте днес!

21.03.2020 г.