От Сектора

ЕЛЕКТРОТЕХНИК (базиран в пивоварната на КАРЛСБЕРГ в гр. Шумен или в гр. Благоевград)

Описание на позицията
Всеки ден ние търсим нови начини да станем по-добри в работата си и да достигнем пълния си потенциал. И ключът към всичко това е нашият екип. Карлсберг е мястото, където екипът означава всичко и заедно с това всеки отделен колега има възможност да се отличи. За нашите пивоварни в гр.Шумен и гр.Благоевград търсим колеги, който да поемат предизвикателствата на позиция Сезонен/Постоянен Електротехник. Ако сте готови да се присъедините към екип от професионалисти, споделящи глобален опит умело преплетен с локални практики, с помощта на които да надградите своите знания и умения, това е вашата позиция!

Вашите отговорности ще включват:
• Грижа за правилната експлоатация на електрическата уредба и съоръжения, ежедневните и периодичните профилактики, основните и аварийните ремонти;
• Осъществяване на ремонта на цялата електрическа уредба и съоръжения;
• Осигуряване работоспособността, доброто техническо състояние и безопасната експлоатация на автоматизираните системи за управление, измервателната апаратура и лабораторна техника в завода;
• Провеждане на мерки за най – рационално използване на електросъоръженията и повишаване на ефективността от дейността им;
• Спазване на установените стандарти на компания, в частност изискванията по ЗБУТ.

Ние търсим:
• Средно образование с техническа насоченост;
• Минимум 1 година опит на подобна позиция;
• IV или V квалификационна група по електробезопасност до и над 1000V, която се потвърждава всяка година.

Какво можете да очаквате?
• 21+ дни платен годишен отпуск (допълнителни дни отпуск при натрупан трудов стаж в Карлсберг България)
• Допълнително здравно осигуряване
• Годишен бонус, базиран на постигнати резултати
• Бонус за Великден и Коледа + фирмени продукти
• Бонус за лични събития за служителите (сватба, раждане на дете и други)
• Ваучери за храна и сума за транспорт
• Работно облекло за всички сезони
• Програми, базирани на международни стандарти за здраве и безопасност при работа
• Вътрешно-фирмени събития, които ни обединяват около нашата обща страст: бирата!
• Програма за препоръки
• Възможности за развитие на нови знания: подкрепа от ментори, тренинг в зала, електронна платформа за обучение + регулярно организирани вътрешни обучения
• Любопитен и иновативен екип, който винаги се стреми да надхвърли постигнатите резултати
• Целеустремена компания водена от амбициозна стратегия в областта на корпоративната социална отговорност
• Гъвкаво работно време на сменен режим

Очакваме Вашата автобиография на jobs@carlsberg.bg! Кандидатствайте днес!

За повече информация можете да се обърнете към Юлиана Дундарова. 0882 29 90 90

21.03.2020 г.