От Медийте

Прогноза за икономическия ръст на Мианмар

Информация относно прогноза за икономическия ръст на Мианмар, предоставена от г-н Олег Маринов, СТИВ-Хошимин.

Според данни от Световната банка, икономиката на Мианмар се очаква да се възстанови през 2017 година, като икономическият ръст ще нарасне от 5,9% през 2016 година на 6,4% в края на тази година.
Частните и публичните инвестиции в приоритетни инфраструктурни сектори, като например, енергетиката и транспорта, се очаква да се увеличат, а инфлацията се предвижда да намалее още повече.
Световната банка прогнозира, че Мианмар има потенциала да се възползва от големите възможности за инвестиции, тъй като световните икономики продължават да се възстановяват, но предупреждава, че страната е изправена пред някои рискове.
Влошаването, напоследък, на сигурността в щата Ракян може да се отрази отрицателно на инвестиционните потоци от чужбина, които вече са засегнати от забавящите се реформи в Мианмар.
Въпреки направените реформи и големите ангажименти за чуждестранни инвестиции в Мианмар, осъществяването им изостава. Препоръките на икономистите на Световната банка са, Мианмар да надгражда и да завърши реформите, които са вече в ход, като например, достъпа до финансиране, електричество и земя, бизнес регулациите и повишаването на квалификацията на работната сила, и така да засили доверието на инвеститорите.
Според Световната банка, подобрените перспективи за растеж в световен мащаб и продължаващото увеличаване на вътрешното търсене в Мианмар, изграждат положително отношение към страната в съседните държави. През 2016 година Мианмар, Камбоджа и Лаос са имали по-висок икономически ръст в сравнение с други страни в региона.
В останалата част от региона на Югоизточна Азия, икономическият ръст ще се увеличи от 4,9% през 2016 година на 5,1% през 2017 г. до 5,2% през 2018 година.
Експертите на Световната банка смятат, че преките чуждестранни инвестиции ще поставят ограничения върху Мианмар, но това ще окаже слабо въздействие върху икономиката на страната и брутния вътрешен продукт.
От друга страна, прогнозата на Международния валутен фонд за икономическия ръст на Мианмар тази година е 7,5%, а на Азиатската банка за развитие - 8,3%.

06.11.2017 г.