От Сектора

СРЕЩА НА ИЗПЪЛНИТЕЛНИТЕ ДИРЕКТОРИ НА БАСЕЛ И ИАНМСП

Изпълнителните директори на БАСЕЛ Орлин Димитров и на ИАНМСП (Изпълнителна агенция за насърчаване на малки и средни предприятия) Бойко Таков обсъдиха мерки за разширяване на взаимодействието между двете институции с цел предоставяне на повече услуги за предприятията от бранша.

14.02.2020 г.