От Страната

Конкурс за Годишна национална награда за социална иновации (в подкрепа на социалната икономика)

МТСП стартира процедура за кандидатстване в конкурса за Годишна национална награда за социална иновации (в подкрепа на социалната икономика).

За 2019 г. конкурсът се обявява за следните категории:

1. Социални иновации, свързани със заетост.

2. Социални иновации, свързани със социално включване.

3. Социални иновации, свързани с предоставяне на социални продукти и услуги.

За участие в конкурса е необходимо да се попълни формуляр, който може да бъде намерен на интернет страницата по социална икономика - http://seconomy.mlsp.government.bg/page.php?c=2&d=119 и декларация в свободен текст за оригиналност на идеята.
Крайният срок за кандидатстване е 30.09.2019 г. до 17.30 часа на електронен адрес: SI_nagrada@mlsp.government.bg

04.09.2019 г.