От Страната

Проучване за потребностите от работна сила - Анкета за работодатели

Агенцията по заетостта провежда проучване на потребностите от работна сила, в което могат да се включат работодатели с информация за кадрите, които ще търсят през следващите 12 месеца.

Проучването се осъществява на основание Закона за насърчаване на заетостта съвместно с комисите по заетост към Областните съвети за развитие във всички области в страната. Обобщените данни от проучването ще покажат какви работници и специалисти със средно и висше образование ще са необходими на бизнеса след 12 месеца и в средносрочен план.

Работодателите, които имат интерес да се включат в статистическата извадка, като посочат своите потребности от работници и специалисти, могат да попълнят формуляр до 20.09.2019 г., който е публикуван на официалния сайт на Агенцията по заетостта на адрес: https://www.az.government.bg/pages/pages-prouchvane-potrebnosti-rabotna-sila/ .

04.09.2019 г.