От Сектора

"Поддръжка на индустриални съоръжения и сгради. Предотвратяване на аварии" 2019, 14-15 ноември, Пловдив

В периода 14-15 ноември 2019г., в град Пловдив ще се проведе форум във формат конферентна и съпътстваща изложбена част на тема "Поддръжка на индустриални съоръжения и сгради. Предотвратяване на аварии".

Целта на събитието е да подпогне предприятията от различни индустриални сектори в посока повишаване на производствената им сигурност вкл. налични съоръжения и сгради. Ще бъде и от полза за собствениците на бизнес паркове и центрове във връзка с проектиране и поддръжка на наличен сграден ресурс; намаляване риска от аварии.Конферентни теми:

▪ Проектиране и поддръжка на промишлени съоръжения;
▪ Изграждане, реконструкция и поддръжка на газови инсталации и топлоенергийни системи;
▪ Предотвратяване на обратен поток във водоснабдителните инсталации. Системи за нулеви отпадъчни води в индустрията
▪ Проектиранe, поддръжка, укрепване на сгради – нови технологии и материали
▪ Обследване, възстановяване и усилване на съоръжения/конструкции при агресивни среди/аварии
▪ Инфрачервената термография - диагностичен инструмент в различни индустриални приложения
▪ Проучване и прилагане на нови управленски, технологични и технически решения, които целят намаляването на риска от възникване на големи аварии или ограничават техните последствия
▪ Активни и пасивни мерки за пожарна безопасност, проектиране, инсталиране и обслужване
▪ Дигитални решения за предотвратяване на индустриални аварии
▪ Внедряване на иновации в предприятията с цел предотвратяване на аварии

Паралелна изложбена част:

Водещи фирми от България и чужбина ще представят:

▪Технологии и иновативни продукти при проектиране и поддръжка на промишлени сгради и съоръжения;
▪ Решения и методи за обследване и усилване на съоръжения/конструкции;

▪ Дигитални решения за превенция от индустриални аварии

приложими в редица области: енергетика, инфраструктура, нефтопреработка, автомобилостроене, автосервизи, химическа промишленост, металообработване и машиностроене, селскостопанска техника, телекомуникации, производство на електроуреди, фармация, хранително-вкусова промишленост, фасилити мениджмънт бранш и др.

12.08.2019 г.