От Сектора

„Електротехника и електроника“ е водещ бранш по износ на стоки от България

„Електротехника и електроника“ е водещ бранш по износ на стоки от България.
Стойността на износа на бранша за 2018г. е близо 7 млрд. лв., което е 12.6 на сто от общия износ на страната, по данни на Българска асоциация на електротехниката и електрониката.
Може да се започаете със статии по темата
ТУК
ТУК
ТУК

05.07.2019 г.