От Медийте

Състояние на икономиката на Виетнам

Информация за състоянието на икономиката на Виетнам, предоставена от г-н Олег Маринов, СТИВ-Хошимин.

Според доклад на правителството на Виетнам до Националното събрание, икономиката е стабилна, инфлацията остава контролирана под 4%, годишната цел за икономически ръст от 6.7% най-вероятно ще бъде постигната, а брутният вътрешен продукт на човек от населението се очаква да достигне 2 400 долара.
Въз основа на тези данни, правителството планира да определи като цел за икономически ръст за 2018 година 6.5-6.7%.
Постигнатите икономически резултати са предимно благодарение на приноса на преработващата промишленост и увеличеното производство на големи предприятия с чуждестранни инвестиции.
През тази година са създадени около 1,6 милиона нови работни места.
Очакванията за обема на внос и износ на Виетнам са, да достигне 202 милиарда долара до края на тази година.
В доклада е отбелязано, че Докладът за глобалната конкурентоспособност, публикуван в края на септември тази година, класира конкурентния капацитет на виетнамската икономика на пет нива по-високо от миналата година - на 55-то място от 137 страни и на 6-то място сред 10-членния блок на АСЕАН.

Валутните резерви на Виетнам са достигнали най-високото си досега ниво от 45 милиарда долара, което улеснява усилията на Централната банка да стабилизира местната валута и паричния пазар, и по този начин икономиката.
През първите девет месеца на 2017 година брутният вътрешен продукт на Виетнам е нараснал с 6,41% и съществуват очаквания да достигне 220 милиарда щатски долара до края на годината.
Според Агенцията за чуждестранни инвестиции към Министерството на планирането и инвестициите, до 20 октомври 2017 година Виетнам е привлякъл 28.24 милиарда щатски долара чуждестранните инвестиции, което представлява ръст от 37.4% спрямо същия период на миналата година.
От тази сума, 32,9% са били вложени в 2070 нови проекта, 35,9% - в 1001 започнати проекта, изискващи допълнително увеличаване на инвестиционния капитал, а останалите 31.2% - в закупуване на акции.
Чуждестранните инвестиции във Виетнам са съсредоточени в 19 области на икономиката. Най-много инвестиции привлича преработвателната промишленост(13.75 милиарда щатски долара), което представлява 48.7% от общите инвестиции. Производството и разпространението на електроенергия е на второ място с 5.63 милиарда щатски долара. На трето място са недвижимите имоти с 2.04 милиарда щатски долара инвестиции.
Република Корея е на първо място сред 112-те страни, инвестиращи във Виетнам, със 7.62 милиарда щатски долара. Следват Япония с 6.07 милиарда щатски долара и Сингапур с 5.59 милиарда щатски долара.
Град Хошимин води по привличане на преки чуждестранни инвестиции с 5.03 милиарда щатски долара, следван от провинция Бак Нин с 3.19 милиарда щатски долар и провинция Тханх Хоа с 3.16 милиарда щатски долара.

06.11.2017 г.