От БАСЕЛ

АИКБ и БАСЕЛ обсъдиха с кандидатa за евродепутат Мария Габриел „План от 10 точки за конкурентоспособна индустрия за устойчива Социална Европа“

На проведена среща на 24.05.2019г., председателят на БАСЕЛ - г-н Румен Атанасов, участва заедно с АИКБ и кандидатa за евродепутат Мария Габриел в обсъждането на „План от 10 точки за конкурентоспособна индустрия за устойчива Социална Европа“, изготвен от европейската секторна работодателска организация CEEMET.

На срещата бяха обсъдени и въпроси във връзка с недостика на работна ръка, стимулиране на малките и средни предприятия и прилагане на специални мерки за тяхната подкрепа, както и насоки за отчитане на мнението на бизнеса и на социалните партньори при определянето на приоритетите за финансиране и за формулиране и прилагане на важни политики.

27.05.2019 г.