От Сектора

Принос на бранш "Електротехника и Електроника" за износа на България

Принос на бранш "Електротехника и Електроника" за износа на България, разработен от БАСЕЛ под ръководството на г-н Людмил Михайлов - дългогодишен член на УС на БАСЕЛ, е публикуван на следния адрес: http://bcee-bg.org/docs/electra2019.03-1.docx

16.05.2019 г.