От Сектора

Обзор на бранш "Електротехника и Електроника" в България и ЕС

Обзор на бранш "Електротехника и Електроника" в България и Европейския съюз 2019г., разработен от БАСЕЛ под ръководството на г-н Людмил Михайлов - дългогодишен член на УС на БАСЕЛ, е публикуван на следния адрес: http://bcee-bg.org/docs/electra_obzor2019.04.docx

16.05.2019 г.