От БАСЕЛ

Представител на БАСЕЛ в експертна комисия към НАПОО

Г-н Людмил Михайлов, дългогодишен член на Управителния съвет на БАСЕЛ, участва в експертна комисия "Информационни и комуникационни технологии, електроника и автоматизация" към НАПОО.

05.04.2019 г.