От Страната

Становище на БАСЕЛ относно повишаването на доплащането за нощен труд

Във връзка с предложението на КТ Подкрепа за многократно повишаване на доплащането за нощен труд, Българската Асоциация на Електротехниката и Електрониката (БАСЕЛ) изпрати своето становище до Тристранния Съвет.

Становище на БАСЕЛ
Предложение на КТ Подкрепа

19.10.2018 г.