От Страната

СТАРТИРАТ НОМИНАЦИИТЕ ЗА ПЕТОТО ИЗДАНИЕ НА КОНКУРСА ЗА НАГРАДИТЕ „ИКОНОМИКА НА СВЕТЛО“

Асоциация на индустриалния капитал в България обяви началото на номинациите за ежегодните награди „Икономика на светло“, които ще бъдат връчени на предстоящата церемония през месец юли 2018 г.
Целта на конкурса е да открои стимулиращи примери за успехи в борбата с неформалната икономика и да отличи водещи институции и личности с активна позиция и принос в ограничаването на сивата икономика. По този начин АИКБ цели да повиши обществената нетърпимост към неформалната икономика, да поощри предприемането на активни действия в тази посока и да популяризира градивната роля на бизнеса в обществото за подобряване на социално-икономическата среда.

Призът „Икономика на светло“ за 2017 г. ще се присъди в три категории:
• За нормативен акт или административна практика, които водят до ограничаване на сивата икономика и подобряване на бизнес средата;
• За личност или организация, допринесли за ограничаване и превенция на неформалната икономика посредством активна позиция;
• За журналист или медия, допринесли за промяна на обществените нагласи към нетърпимост към неформалната икономика.

Номинации може да направите, като попълните приложената форма, която също така е публикувана на интернет страниците на Асоциация на индустриалния капитал в България (www.bica-bg.org) и на Националния център „Икономика на светло“ (www.ikonomikanasvetlo.bg), както и директно да изпращате предложения в Национален център „Икономика на светло“ (1527 София, ул. „Тракия“ № 15; електронна поща: v.radeva@bica-bg.org).

Номинации се приемат за институции, личности и организации в посочените категории за работата им през 2017 г. Срокът за изпращане на номинации е до 10.05.2018 г.

10.04.2018 г.