От Страната

ИПС с награда за Инвеститор на годината в категория Инвестиция в иновативен бизнес

Интернешънъл Пауър Съплай АД получи престижната награда Инвеститор на годината за 2017-та в категория Инвестиция в иновативен бизнес за производство на високотехнологични токозахранващи системи EXERON.
Иновативната технология EXERON управлява електроенергията, генерирана от възобновяеми източници - фотоволтаични панели, ветрогенератори, дизелови генератори, електрическа мрежа и съхранява излишната енергия в акумулаторни батерии.
Системата намира приложение на места без достъп до електропреносната мрежа като голяма част от Африка, Югоизточна Азия и Близкия Изток. EXERON e високотехнологично решение с приложение в секторите Нефтодобив, Отбрана, Телекомуникации, Жилищни и Индустриални зони и обекти, заради своята надежност, автономност, ефективност и необслужваемост. Общият размер на инвестицията е 15 млн .лв.

01.03.2018 г.