От Европа

Нови правила за защита на личните данни

На 25 май влиза в сила новият регламент за защита на личните данни (GDPR) . Той касае защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни. За разлика от сега действащата директива за защита на личните данни, държавите членки трябва да имплементират регламента такъв, какъвто е и ще има директно приложение.

Свързани материали, издадени от Комисията за защита на личните данни:
ПРАКТИЧЕСКИ ВЪПРОСИ НА ЗАЩИТАТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ СЛЕД 25 МАЙ 2018 Г.
ДЕСЕТ ПРАКТИЧЕСКИ СТЪПКИ ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ОБЩИЯ РЕГЛАМЕНТ ОТНОСНО ЗАЩИТАТА НА ДАННИТЕ

09.02.2018 г.