НОВИНИ

Ревизия на Нисковолтовата Директива

Една от най-важните, хармонизирани по Новата Законодателна Рамка на ЕС (NLF) за електротехническата промишленост Нисковолтова Директива 2014/35/EU (преработена от публикуването й през 1973 за първи п...

30.11.2017 г.
Състояние на икономиката на Виетнам

Информация за състоянието на икономиката на Виетнам, предоставена от г-н Олег Маринов, СТИВ-Хошимин.

Според доклад на правителството на Виетнам до Националното събрание, икономиката е стаби...

06.11.2017 г.
Прогноза за икономическия ръст на Мианмар

Информация относно прогноза за икономическия ръст на Мианмар, предоставена от г-н Олег Маринов, СТИВ-Хошимин.

Според данни от Световната банка, икономиката на Мианмар се очаква да се възста...

06.11.2017 г.
Инициатива на Европейската Комисия

Европейската Комисия е публикувала инициативата си от 13 септември 2017 г. (СОМ(2017)479 final подчертавайки твърдото си желание за създаване на ”Модерна, Иновативна и Устойчива Европейска Промишленос...

03.11.2017 г.