НОВИНИ

СВИКВАНЕ НА ИЗВЪНРЕДНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА БАСЕЛ

Управителният съвет на Сдружение Българска Асоциация на Електротехниката и Електрониката /БАСЕЛ/, със седалище гр. София, бул. Александър Стамболийски 205, на основание чл. 26 ал. 1, ал. 2 и ал. 3 от ...

17.10.2019 г.