НОВИНИ

Принос на бранш "Електротехника и Електроника" за износа на България

Принос на бранш "Електротехника и Електроника" за износа на България, разработен от БАСЕЛ под ръководството на г-н Людмил Михайлов - дългогодишен член на УС на БАСЕЛ, е публикуван на следния адрес: ht...

16.05.2019 г.
Заседание на УС на БАСЕЛ - 23.05. 2019 г.

По инициатива на Председателя на БАСЕЛ - г-н Румен Атанасов,
се свиква заседание на УС на 23.05.2019 г. от 11:00 ч. в офиса на БАСЕЛ със следния

ДНЕВЕН РЕД

1. Прекратяване ...

14.05.2019 г.
Промени в ЗОБВВПИ и ЗМИП

С изменения, отразени в § 71 от преходните и заключителните разпоредби на Закон за изменение и допълнение на Закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия (обнародван...

08.05.2019 г.
Пререгистрация на БАСЕЛ

Процедурите по пререгистрацията на БАСЕЛ приключиха и информация за актуално
състояние, финансов отчет и действителен собственик, съгласно Закона за
мерките срещу изпиране на пари, са публик...

29.03.2019 г.
БАСЕЛ представя сектор Електротехника и електроника по телевизия СКАТ

Г-н Румен Атанасов, председател на Българската Асоциация на Електротехниката и Електрониката (БАСЕЛ) и г-н Людмил Михайлов, член на УС на БАСЕЛ представиха сектор Електротехника и Електроника по теле...

09.10.2018 г.