НОВИНИ

СРЕЩА НА ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА БАСЕЛ С ПОСЛАНИКА НА РЕПУБЛИКА АРЖЕНТИНА

Днес, 27.04.2021 г., в посолството на Република Аржентина се проведе работна среща между посланик Алфредо Атанасоф и изпълнителния директор на БАСЕЛ Орлин Димитров. В рамките на срещата бяха анализира...

28.04.2021 г.
ОБЩО СЪБРАНИЕ НА БАСЕЛ

Уважаеми членове на БАСЕЛ,
Управителният съвет на Сдружение „Българска асоциация на електротехниката и електрониката“ (БАСЕЛ), на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ, чл. 24 от Устава на Сдружението и съгл...

18.04.2021 г.