ЦЕНТЪР ЗА ИЗПИТВАНЕ И ЕВРОПЕЙСКА СЕРТИФИКАЦИЯ

6000 Стара Загора
бул. Патриарх Евтимий 23, П.К. 23
Благовеста Шинева
Телефон: +359(42)620368
Факс: +359(42)602377
Oценяване съответствието на: – машини; – строителни продукти; -електрически съоръжения с определени граници на напрежението, изготвяне на експертен доклад за съответствие съгласно Наредбата за съществените изисквания и оценяване съответствието на електрически съоръжения с определени граници на напрежението; -енергийна ефективност – сертифициране на сгради и промишлени системи; – изпитване на машини, съоръжения и устройства и строителни продукти в собствени изпитвателни лаборатории.