ФИНСИС ООД

1000 София
ул. Петър Парчевич 55
Никола Христович
Телефон: +359(2)9819948, 9819954
Факс: +359(2)9866744
Консултантски и обучителни услуги основно по европрограми, вкл. разработване и управление на европроекти по тях.