УНИТЕХ ПК

1000 София
ул. Генерал Гурко 48
Георги Милушев
Телефон: +359(2)8157242
Факс: +359(2)9157245
Дистрибуция на електроизмервателна техника. Реализация на проекти в областта на автоматизацията и комуникациите.