ТЕЛЕТЕК ЕЛЕКТРОНИКС

1712 София
ул. Сребърна 14
Валентин Стоицев
Телефон: +359(2)9694700
Факс: +359(2)9625213
Търговска дейност с технически продукти и изпълнение на проекти в областта на енергетиката, телекомуникациите, индустрията,транспортните системи, медицинската техника, сградната автоматизация и др.