СИСКО СЕТ ЕЛЕКТРОНИКС ЕООД

1407 София
ул. Филип Кутев 7
Емилия Горанова
Телефон: +359(2)9208595
Факс: +359(2)9208596
Проектиране и производство на електронни модули.