СИБЕЛ ООД

1505 София
ул. Оборище 102
Иво Русев
Телефон: +359(2)9442236, 944263
Факс: +359(2)9442256
Внос и дистрибуция на електротехнически стоки в промишлеността.