НСКФ ТРЕЙД ООД

8500 Айтос
Индустриална зона, П.К. 80
Димитър Сенков
Телефон: +359(56)919080
Производство и търговия на кабели и проводници.