МЕГА ЕЛ ЕООД

1532 София
с. Казичене, ул. Серафим Стоев 8
Светослав Ставрев
Телефон: +359(2)9750505
Факс: +359(2)9751010
Проектиране, изграждане и ремонт на вътрешни и външни електрозахранвания ниско, средно и високо напрежение; кабелни и въздушни електропроводни линии; обзавеждане на електроразпределителни устройства 20 kV, 10 kV, 6 kV. 0,4 kV