КМТ-ШИПКА

6100 Казанлък
Кръстю Димитров
Телефон: +359(431)64788
Факс: +359(431)63733
Производство на подвижни работни площадки за обслужване, ремонт и изграждане на ел. преносни мрежи и съоръжения; на разединители СрН до 20 kV. Ремонтна и сервизна дейност на произведени във фирмата и вносни платформени манипулатори.