К.Л.Н.- ЕЛЕКТРОНИКС ООД

1619 София
ул. Сърнела 8
Пламен Стрелчев
Телефон: +359(2)8577503
Търговия с електроматериали и изграждане на електроинсталации.