ЙОНЕЛКО

1303 София
ул. Св. Св. Кирил и Методий 138, магазин 1А
Николай Иванов
Телефон: +359(2)4193791
Факс: +359(2)8313121
Компенсиране на реактивна енергия (индуктивна и капацитивна). Изграждане на информационни мрежи за енергиен мениджмънд. Проектиране и изграждане на силови табла, АВР, табла автоматизация и електрически мрежи.