ИХБ ЕЛЕКТРИК АД

1271 София
бул. Рожен 41
Валентин Филипов
Телефон: +359(2)9360753
Факс: +359(2)9360347
Производство, инженеринг и ремонт на асинхронни електродвигатели за ниско и високо напрежение, синхронни генератори, хидрогенератори, инструментална екипировка, вътрешна и външна търговия, услуги.