ИНКОТЕКС ГРУП БЪЛГАРИЯ

1528 София
ул. Поручик Неделчо Бончев 2А
Телефон: +359(2)9686035
Факс: +359(882)107517
ИНКОТЕКС ГРУП е консорциум, обединяващ няколко фирми, с основна дейност разработка, производство, търговия и сервизно обслужване на електронни изделия.