ЕХНАТОН KO

1756 София
бул. А. Ляпчев 4
Симеон Илински
Телефон: +359(2)8176000
Факс: +359(2)9744061
Електрически апарати и системи за управление, защита, контрол и сигнализация; Електрически ключове и контакти, апартаментни табла, шкафове, индустриални кутии; Оптични и акустични сигнални устройства; Гъвкави кабелни тръби, кабеловодещи вериги; Електромонтажни изделия.