ЕХНАТОН

1756 София
бул. А.Ляпчев 4
Симеон Илински
Телефон: +359(2)8176000
Факс: +359(2)9744061
Автоматизация & Инженеринг; Citec-софтуер за индустриална автоматизация и визуализация; Системна интеграция и управление на машини; Специални машини и съоръжения, Електрически табла, пултове за управление; Газо-разпределение.