ЕНТЕЛ - ТТТ АД

1309 София
ул. Кукуш 1
Тодор Терзиев
Телефон: +359(2)8223264
Факс: +359(2)8211354
Производство на продукти за улично, офисно, промишлено и битово осветление.