ЕНЕРСИС АД

7700 Търговище
Индустриална зона
Карлхайнц Стефан
Телефон: +359(601)65487
Факс: +359(601)66514
Производство, разработване и търговия на специализирани, тягови и специални акумулаторни батерии.