ЕЛПРОМ-АНН

2850 Петрич
ул. Варна 1
Иван Таманов
Телефон: +359(745)60591, 351, 353, 354
Факс: +359(745)60352
Производство на бутони за управление на оперативни вериги, пакетногърбични прекъсвачи- 10, 16, 25, 63 и 100А, електромагнити за хидравлични разпределители.