ЕЛКОМ-МД

9027 Варна
ул. Цоньо Тодоров 1
Михаил Мирчев
Телефон: +359(52)501065
Факс: +359(52)501068
Производство на електрически табла; КТП; БКТП; реконструкция и модернизация на уредби СН.