ЕЛСИМ КОМЕРС ООД

9009 Варна
ул. Калина 8
Георги Русев
Телефон: +359(52)730794
Факс: +359(52)730796
Изработване на кабелни изделия: снoпове и комутационни връзки за всички видове изделия в областта на електротехниката, електрониката, автомобилостроенето и машиностроенето.