ДИТ-М ООД

1124 София
ул. Цар Симеон 82, вх.А, ет.3, ап.9
Димитър Плачков
Телефон: +359(02)9434716, 9434746
Факс: +359(02)9434716, 9434746
Диагностика, изследване на трансформатори, стъпални регулатори, високоволтови двигатели, хидрогенератори и турбогенератори. Монтаж, проверка и настройка на релейни защити до 400 kV. Реконструкция на електрозахранващи уредби. Разработка на технологии и съоръжения за очистване на трансформаторни масла. Ремонт на електропроводи.